י.פ. שרותים משרדיים
 
 
 
 
 
 
 

טפסים וקישורים רלוונטיים

 
 
הוראות בדבר הטיפול בסוגי עניינים בימי הפגרה  
הנחיות לקבלת אישור של בעל תפקיד  
דף הסבר לערב  
הנחיות להגשת בקשת חייב לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ(סעד 62)   
הנחיות הגשת בקשה לביטול עיקול חשבון עו"ש  
הנחיות להגשת בקשת חייב לשינוי צו תשלומים/ חקירת יכולת  
הנחיות להגשת התנגדות לביצוע שטר/המחאה/תובענה  
הנחיות להגשת בקשה להכרזת חייב מוגבל באמצעים  
כתב ערבות  
תצהיר  
טופס 801- בקשה לביצוע שטר   
טופס 802- בקשה לביצוע פסק דין כספי בלבד 
טופס 803- בקשה לביצוע פסק דין 
טופס 804- בקשה לביצוע פסק דין בענייני מזונות  
הצהרת זוכה בתיק מזונות  
טופס 805- בקשה למימוש  
טופס 806- נתוני חישוב לקרן  
טופס 807- דף קרן לתיקי מזונות  
טופס בקשת זוכה למימוש כספים  
עיקולי צד ג' פטורים משתלום אגרה  
הגבלת אחריות באימות פרטי החייב בפתיחת תיק  
התחייבות זוכה לדיווח קבלת תשלום פרטי  
התחייבות זוכה לדיווח קבלת סכום קרן הלנה  
נספח לפתיחת תיק כאשר החייב אינו תושב הארץ  
טופס 528- שאלון והנחיות זוכה במסלול המקוצר  
טופס 529- שאלון כתב ויתור על סודיות  
טופס 568- בקשת חייב לאיחוד תיקים  
טופס 569- תצהיר (נספח לבקשה לאיחוד תיקים)  
טופס 839- בקשת חייב 1 
טופס 840- בקשת חייב 2 
טופס 840- בקשת חייב 2- בקשה לביטול עיקול חשבון עובר ושב  
טופס 842- בקשת צד ג'  
טופס 841- בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים 
נספח לטופס 841- גורמי צד ג'  
טופס 843- בקשות זוכה לפעילות כספיות 
טופס 844- בקשת זוכה 1 
טופס 845- בקשת זוכה 2 
טופס 846- תגובה / הודעה 
טופס 847- בקשת זוכה 3 
גורמים הזכאים לתשלום אגרה עבור מידע (נספח לבקשת זוכה 3)   
בקשת זוכה 4  
טופס 868- בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב  
טופס 869- התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב (תובענה)  
טופס 19א- התראה בטרם הגשה לביצוע של תביעה על סכום קצוב  
עדכון פרטי התקשרות עם עורך-דין בדואר אלקטרוני  
בקשה להוספת או עדכון עורך דין  
בקשת זוכה לעיקול אצל גורמי צד ג' הזכאים לתשלום- באמצעות מדיה מגנטית 
 
 
 
 
 
 
 
מרכז שלום החדש, משרד 2008, ת.ד 9106
טל': 072-3219739 | טל' נוסף : 077-3320838  |  פקס: 077-3377838  | דוא"ל: yp.eilat.1010@gmail.com
לפייסבוק -לחץ כאן