י.פ. שרותים משרדיים
 
 
 
 
 
 
 

חקירות /איתורים/פוליגרף/תמלולים

 
 
 
                        תמלול

תמלול(שקלוט) פרושה להעביר דברים שהוקלטו כאודיו/וידיאו אל הדף הכתוב.

הצורךבתמלול נוצר בעת סכסוך בין שני צדדים, והקלטת שיחות בניהם מוגשת לבית המשפטכראיה.  בית המשפט מקבל את ההקלטה המקורית יחד עם החומר המוקלד, בצרוף חוותדעת של המומחה שאחראי על התמלול, בוחן את הדברים, ולכן חשוב שהעבודה תהיה מקצועית ומדויקתכדי שלצד השני לא תהיה עילה לפסול עדות זו.

עבודתהתמלול דורשת מיומנות רבה. יש להקשיב בריכוז רב לקלטת, ומספר פעמים רב ככל שההקלטהקשה יותר לשמיעה. יש צורך להבין את הדברים גם בהקשר שבהם נאמרו כדי שתהיה להםמשמעות מדויקת.

שירותי פוליגרף
פוליגרף הינומכשיר אשר נועד לקלוט את תגובותיו הבלתי רצוניות של אדם כדי לבדוק האם הוא משקר .הפוליגרף מבוסס על ההנחה, שכאשר אדם משקר מתרחשים בגופו שינויים פיזיולוגיים בלתינשלטים כגון: עלייה בלחץ דם, שינוי בקצב הדופק ושינוי במוליכות החשמלית של הגוף.
היום, בזכות הטכנולוגיה המתקדמת, אחוזי הדיוק עומדים על מעל ל 90% ואולם, תוצאותהבדיקה ואמינותה תלויות רבות בהכשרה של הבודק, מקצועיותו וניסיונו.
השימוש בפוליגרף הפך לנפוץ מאוד בשנים האחרונות והוא משמש ככלי עבודה לבעליהעסקים, אשר נוהגים לבצע בדיקות תקופתיות לעובדים כדי לאתר גניבות, מעילה באמון,הדלפת מידע חסוי ולשם הרתעה.
בדיקת הפוליגרף אף בודקת אמינות של עובדים בטרם קבלתם לעבודה והיא מסייעת למעסיקלקבל מידע מדויק יותר מול מועמד לעבודה- מידע שלא ניתן לגלות בראיון עבודה רגיל.
כמובן, שלבדיקת פוליגרף שימושים נוספים כמו גילוי אמת/שקר וכאשר ישנן שתי גרסאותסותרות לדוגמא- במקרה של הטרדה מינית, אלימות במשפחה, חשד לבגידה של אחד מבני הזוגאו בחשד לביצוע עבירה.
  • בדיקות תקופתיות לעובדים.
  • בדיקות בענייני אישות (חשד לבגידה של אחד מבניהזוג).
  • בדיקת אמינות בטרם קבלה לעבודה (מהימנותעובדים).
  • אלימות במשפחה
  • הטרדות מיניות ומעשים מגונים.

 
 
 
 
 
מרכז שלום החדש, משרד 2008, ת.ד 9106
טל': 072-3219739 | טל' נוסף : 077-3320838  |  פקס: 077-3377838  | דוא"ל: yp.eilat.1010@gmail.com
לפייסבוק -לחץ כאן